Şirketimiz İnşaat faaliyetlerine 2004 yılından beri Başkent Ankara'da devam etmektedir. 36958/4,36958/3,39473/4,39471/3,39473/5,39469/2,39471/4 Ada/Parsel No'lu projelerin tamamına başarıyla tamamladıktan sonra zamanından daha önce iskanlarını alarak teslim etmiştir.